دبیرستان غیردولتی دخترانه نور فرهنگ (متوسطه دوره اول) مجتمع غیردولتی نور فرهنگ | آموزش و پرورش منطقه 19 شهر تهران

شورای دانش آموزی

اسامی منتخبین شورای دانش آموزی به ترتیب اراء

1- بهاره شوفی پایه نهم

2- یلدا تقی زاده پایه نهم

3- فاطمه مطلبی پایه نهم

4- اسماء قدیری پایه نهم 

5- فاطمه حیدری پایه نهم

6- نرگس تقی آسا پایه هشتم

7- مهدیه مجذوب پایه هفتم

8- یاسمین عبدی پایه هشتم

9- حنانه نباتی پایه هفتم