دبیرستان غیردولتی دخترانه نور فرهنگ (متوسطه دوره اول) مجتمع غیردولتی نور فرهنگ | آموزش و پرورش منطقه 19 شهر تهران

مدیریت دبیرستان

سرکار خانم مریم کاظم لو

:: بیش از سی سال تجربه مدیریت درخشان رمز موفقیت و اعتبار ماست ::

:: مدیر و مسئول خلاق ،دلسوز،متعهد و برنامه محور ::