دبیرستان غیردولتی دخترانه نور فرهنگ (متوسطه دوره اول) مجتمع غیردولتی نور فرهنگ | آموزش و پرورش منطقه 19 شهر تهران

افتخارات و دستاوردها

1) اختراع  و ثبت ماشین چمن زنی دوسدار محیط زیست

2) کار افرینی دانش آموزان در کلاس های فناوری در زمینه های مختلف

3) آموزش اریگامی  

4) آموزش تند خوانی و مهارت های زندگی در ساعات ویژه

5) آموزش IT (سیستم عامل ،پاورپینت،ورد و...) به میزان سی ساعت در طرح ایران مهارت