دبیرستان غیردولتی دخترانه نور فرهنگ (متوسطه دوره اول) مجتمع غیردولتی نور فرهنگ | آموزش و پرورش منطقه 19 شهر تهران

درباره ما

سایت دبیرستان دوره اول مجهز به 8 کامپوتر می باشد.

زمان تشکیل کلاس ها:

روزهای چهارشنبه:

13:15 الی 14:20

 14:30الی 15:45

 مربی سایت:سرکار خانم محبی

اهداف تربیتی:

+ آشنایی با معارف اسلامی و ایجاد بستر مناسب جهت تقویت باورهای دینی و ارزش های اخلاقی

+ آشنایی با مهارت های زندگی با رویکرد همزیستی مسالمت آمیز، حل مسائل زندگی و پرورش خلاقیت و مسئولیت پذیری

+ شرکت فعال و حداکثری در مسابقات قران، عترت ، نماز و سایر مسابقات فرهنگی

اهداف آموزشی و پرورشی:

+ به کارگیری روش های نوین آموزشی با رویکرد یاددهی و یادگیری

+ تنوع در برگزاری آزمون های آموزش مدار،مدون هدفمند و نتیجه گرا متناسب با نیازها و سطوح علمی دانش آموزان و ارائه کارنامه ماهانه و گزارشات کاربردی  

+ برگزاری کلاس های تقویتی و جبرانی به منظور پیشگیری از افت تحصیلی

+ برگزاری جلسات مشاوره فردی و گروهی و برنامه ریزی تخصصی در راستای سنجش میزان یادگیری ،پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

+ اولین مدرسه مجری کلاس های P4C  (فکر پروری ) در منطقه

+ اجرای طرح مدرسه لبخند (آموزش همراه با نشاط)

+ آموزش مهارت های زندگی ،مثبت اندیشی در ارتباط موثر و تقویت اعتماد به نفس ،خودباوری ،همکاری ،شناخت جایگاه فردی و اجتماعی خود

+ برگزاری جشنواره و مسابقات علمی ،فرهنگی ،هنری و ورزشی

+ استفاده از فرصت های اردویی به منظور ایجاد روحیه همدلی ،مسئولیت پذیری ،تعاون و نشاط آفرینی

+ اجرای کلاس های فوق برنامه متنوع جهت پرورش خلاقیت و استعدادهای درخشان

+ برپایی نمایشگاه دائمی از دستاوردهای تفکر خلاق دانش آموزان

+ برگزاری جشن های شاد جشن اعیاد ملی و مذهبی

+ برگزاری جلسات مسمتر مشاوره در زمینه های درسی تربیتی و آموزشی خانواده